Het startdocument.

Onze groep heeft de naam: Wiskids

1. Groepsgegevens en afspraken.
a.
Wij zijn allemaal bezig met de opleiding leraar wiskunde 2e graad. Wij zetten onze prive gegevens zoals studentnr, telefoonnr en emailadressen niet op de wiki space er is hierover aan alle leden een mailtje met deze inhoud gestuurd.
b.
Wij zijn allemaal goed te bereiken via de mail, stuur Mario even een herinnering per sms. Wanneer er gebeld wordt dit het liefst op een doordeweekse avond tussen 8 en 10 uur.
c.
Buiten de bijeenkomsten om blijven wij na de Koll les op maandagavond na om dingen te bespreken, de communicatie verloopt anders via de mail of telefonisch contact.
d.
Regeling van aan- en afwezigheid: Wanneer een lid van de groep afwezig is zonder hier melding van te hebben gemaakt aan de rest van de groepsleden, en deze kan dit niet voldoende onderbouwen, sluiten wij dit lid in samenspraak met de docent uit van de verdere opdracht.
e.
taak voorzitter notulist

week 1 Reinoud Kamstra Petra Elfrink

week 2 Natasja de Jong Reinoud Kamstra

week 3 Mario Hummeling Natasja de Jong

week 4 Nico van der Linden Mario Hummeling

week 5 Petra Elfrink Nico van der Linden

week 6 Reinoud Kamstra Petra Elfrink
f.
Om te voorkomen dat iemand zijn deeltaken niet, slecht of te laat uitvoert, spreken wij onze medeleden aan op hun gedrag en tevens wordt er op vrijdagavond een mailronde gehouden, hoe de zaken ervoor staan
g.
De docent wordt op de hoogte gebracht van de voortgang door middel van het toezenden van de notulen door de notulist en de docent heeft toegang tot onze wiki
We willen zo snel mogelijk en op aanvraag feedback van de docent via de wiki, wanneer er problemen zijn in de sam
2. Planning
a.
Samenvatting opdracht: Het ontwikkelen van een visie op het leren in een ideale schoolomgeving

b.
fase
wie
wat
wanneer af
gereed

0 kennismaken en orienteren
allen
het bestuderen van de opdracht
8 nov 2010
ja


allen
kennismaken met elkaar
8 nov 2010
ja


petra
het maken van een startdocment
15 nov 2010reinoud
het aanmaken van een wiki
8 nov 2010
ja


allen
elkaar interviewen wat betreft de eigen ervaringen in het onderwijs
15 nov 2010allen
interviews op de wiki zetten
15 nov 2010allen
bedenk een andere interviewvraag bv hoe voelde je je op school? voelde je je veilg?
15 nov 2010


1 door een webquest expert worden
nico
kies een leerpsycholoog uit het constructivisme en maak een webquest
schrijf een wiki pagina over deze leerpsycholoog en de bijbehorende leertheoretische stroming
13 dec 2010natasja en mario
kies een leerpsycholoog uit het cognitivisme en maak een webquest
schrijf een wiki pagina over deze leerpsycholoog en de bijbehorende leertheoretische stroming
13 dec 2010reinoud en petra
kies een leerpsycholoog uit het behaviourisme en maak een webquest
schrijf een wiki pagina over deze leerpsycholoog en de bijbehorende leertheoretische stroming
13 dec 2010


2 een praktijkcasus
allen
Het lezen en bediscussiƫren van een gegeven casus in de groep
3 jan 2011allen
het beschrijven van de uitgewerkte casus op de wiki
10 jan 2011


3 de ideale school
allen
het maken van een wiki pagina met beschrijving en onderbouwing van onze ideale school en
het maken van een presentatie
10 jan 2011

c. Bovenstaande planning is voorlopig en dient nog verder ingevuld te worden