fase 0: kennismaken en oriënteren
fase 1: door een webquest expert worden
fase 2: een praktijkcursus
fase 3: de ideale school

2. Planning
a.
Samenvatting opdracht: Het ontwikkelen van een visie op het leren in een ideale schoolomgeving

b.
fase
wie
wat
wanneer af
gereed

0 kennismaken en orienteren
allen
het bestuderen van de opdracht
8 nov 2010
ja


allen
kennismaken met elkaar
8 nov 2010
ja


petra
het maken van een startdocument
15 nov 2010
ja


reinoud
het aanmaken van een wiki
8 nov 2010
ja


allen
elkaar interviewen wat betreft de eigen ervaringen in het onderwijs
15 nov 2010
ja


allen
interviews op de wiki zetten
15 nov 2010
ja


allen
bedenk een andere interviewvraag bv hoe voelde je je op school? voelde je je veilig?

Ben je wel eens van school (schooltype) veranderd en hoe werd je daar opgevangen?

Heb je weleens gezien dat er iemand (vaak) gepest werd? Heb je dat dan ook tegen iemand gezegd? Tegen wie (docent, klasgenoot, de pestkop, slachtoffer, ouders)? Is er ingegrepen door een docent?

Wat vond jij het domste wat een docent gezegd of gedaan heeft in de klas?
En wat het leukste? Slimste?

Voelde je je veilig op school?
Had je een vaste vriendenkring?
Door wie of wat werd je het sterkst beïnvloed?
15 nov 2010
ja

1 door een webquest expert worden
nico
kies een leerpsycholoog uit het constructivisme en maak een webquest
schrijf een wiki pagina over deze leerpsycholoog en de bijbehorende leertheoretische stroming
13 dec 2010
ja


natasja en mario
kies een leerpsycholoog uit het cognitivisme en maak een webquest
schrijf een wiki pagina over deze leerpsycholoog en de bijbehorende leertheoretische stroming
13 dec 2010
ja


reinoud en petra
kies een leerpsycholoog uit het behaviourisme en maak een webquest
schrijf een wiki pagina over deze leerpsycholoog en de bijbehorende leertheoretische stroming
13 dec 2010
ja

2 een praktijkcasus
allen
Het lezen en bediscussiëren van een gegeven casus in de groep
3 jan 2011
ja


allen
het beschrijven van de uitgewerkte casus op de wiki
10 jan 2011
ja

3 de ideale school
allen
het maken van een wiki pagina met beschrijving en onderbouwing van onze ideale school en
het maken van een presentatie
10 jan 2011

c. Bovenstaande planning is voorlopig en dient nog verder ingevuld te worden