Notulen van 8 november 2011.

Aanwezig, Reinoud, Natasja, Mario, Nico en Petra
Voorzitter: Reinoud
Notulen: Petra

Nadat iedereen de handleiding van de wiki opdracht heeft gelezen wordt er aan de hand van bijlage 1 het startdocument een startdocument opgezet.
Bij vraag 1a kwam al direct naar voren dat we de prive zaken zoals, telefoonnr, adres en studentenr niet op de wiki wilden plaatsen. Er wordt besloten dit in een apart maildocument te plaatsen. Petra zegt dit te maken en te versturen aan iedereen. (Dit is woensdagavond 10 nov naar een ieder verstuurd via de mail).
Verder worden de taken voorzitter/notulist verdeeld over de periode. Er wordt aanvang gemaakt met het opstellen van het startdocument.
We moeten ervoor waken dat de planning nog niet af is, vooral fase 2 en 3 van de opdracht dienen nog nader ingevuld te worden.
hieronder het startdocument zoals die er nu uit ziet.

Het startdocument.

Onze groep heeft de naam: Wiskids

1. Groepsgegevens en afspraken.
a.
Wij zijn allemaal bezig met de opleiding leraar wiskunde 2e graad. Wij zetten onze prive gegevens zoals studentnr, telefoonnr en emailadressen niet op de wiki space er is hierover aan alle leden een mailtje met deze inhoud gestuurd.
b.
Wij zijn allemaal goed te bereiken via de mail, stuur Mario even een herinnering per sms. Wanneer er gebeld wordt dit het liefst op een doordeweekse avond tussen 8 en 10 uur.
c.
Buiten de bijeenkomsten om blijven wij na de Koll les op maandagavond na om dingen te bespreken, de communicatie verloopt anders via de mail of telefonisch contact.
d.
Regeling van aan- en afwezigheid: Wanneer een lid van de groep afwezig is zonder hier melding van te hebben gemaakt aan de rest van de groepsleden, en deze kan dit niet voldoende onderbouwen, sluiten wij dit lid in samenspraak met de docent uit van de verdere opdracht.
e.
taak voorzitter notulist

week 1 Reinoud Kamstra Petra Elfrink

week 2 Natasja de Jong Reinoud Kamstra

week 3 Mario Hummeling Natasja de Jong

week 4 Nico van der Linden Mario Hummeling

week 5 Petra Elfrink Nico van der Linden

week 6 Reinoud Kamstra Petra Elfrink
f.
Om te voorkomen dat iemand zijn deeltaken niet, slecht of te laat uitvoert, spreken wij onze medeleden aan op hun gedrag en tevens wordt er op vrijdagavond een mailronde gehouden, hoe de zaken ervoor staan
g.
De docent wordt op de hoogte gebracht van de voortgang door middel van het toezenden van de notulen door de notulist en de docent heeft toegang tot onze wiki
We willen zo snel mogelijk en op aanvraag feedback van de docent via de wiki, wanneer er problemen zijn in de sam
2. Planning
a.
Samenvatting opdracht: Het ontwikkelen van een visie op het leren in een ideale schoolomgeving

b.
fase
wie
wat
wanneer af
gereed

0 kennismaken en orienteren
allen
het bestuderen van de opdracht
8 nov 2010
ja


allen
kennismaken met elkaar
8 nov 2010
ja


petra
het maken van een startdocment
15 nov 2010reinoud
het aanmaken van een wiki
8 nov 2010
ja


allen
elkaar interviewen wat betreft de eigen ervaringen in het onderwijs
15 nov 2010allen
interviews op de wiki zetten
15 nov 2010allen
bedenk een andere interviewvraag bv hoe voelde je je op school? voelde je je veilg?
15 nov 2010


1 door een webquest expert worden
nico
kies een leerpsycholoog uit het constructivisme en maak een webquest
schrijf een wiki pagina over deze leerpsycholoog en de bijbehorende leertheoretische stroming
13 dec 2010natasja en mario
kies een leerpsycholoog uit het cognitivisme en maak een webquest
schrijf een wiki pagina over deze leerpsycholoog en de bijbehorende leertheoretische stroming
13 dec 2010reinoud en petra
kies een leerpsycholoog uit het behaviourisme en maak een webquest
schrijf een wiki pagina over deze leerpsycholoog en de bijbehorende leertheoretische stroming
13 dec 2010


2 een praktijkcasus
allen
Het lezen en bediscussiëren van een gegeven casus in de groep
3 jan 2011allen
het beschrijven van de uitgewerkte casus op de wiki
10 jan 2011


3 de ideale school
allen
het maken van een wiki pagina met beschrijving en onderbouwing van onze ideale school en
het maken van een presentatie
10 jan 2011

c. Bovenstaande planning is voorlopig en dient nog verder ingevuld te worden


Notulen van 15 november 2011.

Aanwezig, Reinoud, Natasja, Mario, Nico en Petra
Voorzitter: Natasja
Notulen: Reinoud


1. Vaststellen agenda.
Iedereen is akkoord met de agenda.

2. Wikispaces.
Er zijn geen vragen over het gebruik van de wiki.

3. Interviews.
Na een korte discussie wordt besloten om niet één interviewer te hebben, maar om te rouleren met vragen stellen: de vragen uit bijlage twee, en waar van toepassing aangevuld met de extra vragen van de wiki.

4. Interviews op de wiki.
Reinoud zet de interviews op de wiki.

5. Psycholoog.
NIemand heeft nog een keuze gemaakt, Natasja spreekt haar voorkeur voor Gardner uit. De psychogroepjes bepalen deze week voor wie ze gaan.

6. Feedback.
We gebruiken de discussiepagina's voor feedback. Via de "knop" Recent Changes kan iedereen zien wat er onlangs toegevoegd is.

7. Rondvraag.
Geen vragen.


Notulen week 3: 22 november 2010.
Aanwezig: Mario, Petra, Reinoud, Nico, Natasja.
Voorzitter: Mario.
Notulist: Natasja.
 1. Vaststellen agenda: ok.
 2. Vaststellen notulen: ok.
 3. Wikispaces: vorderingen: op schema.
  Verzoek Petra: Vink de planning af als er iets af is.
  Afspraak: @Iedereen kijkt nog even naar de leesopdracht.
 4. Webquest: Petra vat Edwin mooi samen met: “Het gaat om je eigen beeld van de psycholoog”.
  Nico gaat solo ook heel lekker over constructivisme. Hij heeft de komende weken voldoende tijd voor zijn wiki-deel.
  Vrijdag hebben Petra en Reinoud een psycholoog gekozen. @
  Mario en Natasja schrijven rustig verder. Focus richting leren/onderwijs.

  Over de bronnen merkte Petra op dat ze het duidelijker vindt als er cijfers gebruikt worden en geen volledige namen. Natasja noemde als tegenargument dat je dan wel steeds je nummers opnieuw moet doen als je er een bron nog voor zet. Nu ik de notulen zit te typen bedenk ik me opeens dat we, zodra de teksten af zijn, best nummers kunnen gebruiken: Dan is 't zodra alle teksten af zijn 1x een klein beetje werk om alles goed te nummeren.
 5. Volgende vergadering nuttig? Vergadering is nuttig, ook al zijn ’t maar kleine puntjes en duurt ’t maar 5 min.
 6. Rondvraag & wvttk: Gaan we gezamenlijke samenvattingen van het boek uitwisselen?
  Er komt voor wie dat zou willen een pagina op de wiki (Reinoud heeft inmiddels een pagina gemaakt voor het boek en een sv van H1 gemaakt) en kun je samenvattingen op de pagina zetten als je dat wilt. Eventuele vragen opmerkingen opdrachten e.d..

Nog even de actiepunten op een rijtje:
@ iedereen. kijken naar de leesopdracht of ’t er zo naar wens staat. eind: volgende les.
@ Petra en Reinoud. Kiezen een psycholoog. uiterlijk: vrijdag.Notulen week 4: 29 november 2010.
Aanwezig: Natasja, Petra, Reinoud, Nico (voorzitter), Mario (notulist)

1. Vaststellen agenda; OK
2. Vaststellen notulen; OK
3. Mededelingen; geen
4. Webquest;
Behaviorisme; deze week verder
Constructivisme; deze week verder, meer eigen mening
Cognitivisme; Mario zoekt naar meer kritiek op Gardner
Nico gaat het geheel lay-outen als het klaar is op 12-12
5. Bronvermeldingen Webquest; Allemaal hetzelfde, nummeren als alle teksten af zijn.
6. Samenvattingen; H2 Reinoud, H3 Nico. Iedereen kan toevoegen. Discussie ook mogelijk.
7. Leesopdracht 1; is nu genoeg over gediscussieerd. Voltooid. Vragen of Edwin het voldoende vindt. (gedaan M)
8. Huiswerk/volgende les;
H3 lezen
Webquest
Dossieropdracht 2: individueel, voor degene die het nog niet af hebben
Artikel lezen “Het puberbrein ontraadseld”
PowerPoint Cognitivisme
Dossieropdracht 3: individueel vóór 10-01-2011
Praktijkcasus: wordt nog gemaild
Tentamenvraag: komt nog, overleg op 13-12
9. Rondvraag;
Webquest; rondmailen als de maker(s) het afgerond hebben
Iedereen is tevreden over elkaar

10. Einde 19:44
Notulen Vergadering Wiskids lesweek 5: 13 december 2010, 19.30 uur.
Aanwezig: Natasja, Petra (voorzitster), Reinoud, Nico (notulist), Mario

1. Vaststellen agenda; OK
2. Vaststellen notulen; OK
3. Mededelingen; geen
4. Webquest;
Mario maakt backup in Word van wikipagina's op 13-12-2010
Meningen verloop van opdracht:
Mario en Natasja hebben goed, intensief samengewerkt.
Petra en Reinoud hebben de opdracht goed opgedeeld en op beurten de pagina bewerkt.
Nico vond het niet erg om alleen te werken. Heeft nog weinig ervaring met stukjes schrijven dus was een goede opdracht.
Algemeen; als bronnen niet goed worden bijgehouden is het lastig om deze terug te vinden omdat er op internet veel soortgelijke info wordt aangeboden.
Ook de bewerkbaarheid van de pagina's viel tegen.
De tekstgrootte en het lettertype kunnen beter in word worden aangepast en de afbeeldingen verspringen nog na het saven.
Kan Edwin op onze wikispace? Waarschijnlijk wel..
De webquest is zo goed als afgerond.
5. praktijkcasus;
Discussie op 'editbare' pagina over welke school. De Unic, Utrecht of de Ruimte, Soest.
Reinoud maakt ter plekke en vliegensvlug de nieuwe pagina aan met behulp van zijn hypermoderne Ipad met 3g internetverbinding en Safari Mobile browser.
Woensdagavond 15 december moet iedereen zijn of haar keuze hebben gemaakt tussen de twee scholen.
Het streven is om de praktijkcasus opdracht op 03-01-2011 af te hebben.
Er wordt dus individueel aangewerkt in de kerstvakantie.
6. Voorbereiding tentamen;
Iedereen beantwoord de vragen individueel en plaats zijn of haar antwoorden en/of vragen over onduidelijkheden, alternatieve antwoorden, et cetera op de (splinternieuwe!) pagina op de Wiskids wikispace.
7. Geen vragen tijdens het punt Rondvraag.
8. Snelle afsluiting om 19.49 uur door voorzitster Petra.Maandag 3 januari

Geen echte agenda, er zijn wel afspraken gemaakt nl:
Natasja gaat de praktijkcasus aanpassen door:
- kiezen unic en de ruimte verwijderen
- restant in zwart maken
- discussie is duidelijk.

Mario en Petra gaan werken aan de Piaget opdracht. Mario vraagt 2 leerlingen een stukje te schrijven over de gedachte is Nederland vol en Petra vraagt haar zoon om ditzelfde te doen.
De stukken worden op de Wiki geplaatst.

Natasja maakt samen met Mario de powerpointpresentatie. Zie tab ideale school
Natasja wil voor vrijdagavond 7 januari een berichtje van ons.

Petra