Mario
Even wat hersenspinsels:
rooster voor bovenbouw anders dan voor onderbouw;
1. om pauzes niet te mixen
2. bovenbouw heeft volgens de boeken behoefte later te beginnen
plannen voor onderbouw verstandig? zoals bij Unic. Volgens de boeken zijn ze daar nog niet aan toe.

Natasja: Docenten moeten bij het zelfstandig werken wel heel goed alles in de gaten houden. Zeker omdat, zoals hierboven al genoemd wordt, jonge leerlingen niet klaar zijn voor het plannen van lange termijn taken. Ook op een discussieforum wordt door een leerling (Anoniem, reactie op 02-01-2011) van UniC gezegd dat veel leerlingen in het eerste jaar alles op het laatste moment doen, maar dat uiteindelijk je op een aantal punten in het bedrijfsleven of een universiteit veel beter overweg kan met dingen als presenteren.
Daarnaast heb ik een heel interessante presentatie gezien van een man die niets met UniC te maken heeft, maar die laat zien dat zelfstandig werken voor zeer veel leerlingen ontzettend goed werkt zonder dat er ook maar een docent in de buurt is om ze een planning te geven. Maar op de ideale school voel ik er toch veel voor om als coachende lerares goed erop te letten of en hoe de leerlingen een planning maken en ze hierin anders wat meer te sturen.
Zijn conclusie is ook dat kinderen heel goed alles kunnen leren zolang ze maar goed gemotiveerd zijn en het willen leren. En dat willen onze leerlingen in de ochtendthema's natuurlijk ook: ze werken daarbij tenslotte aan onderwerpen die zij leuk vinden.

Elementen:
- schoolgebouw sluit aan bij manier van lesgeven
- iedereen een iPad of soortgelijk apparaat ( hulpmiddel altijd bij de hand, geen lokaal reserveren)
- keuze bij bewegingsonderwijs
- sluit aan op vervolgopleidingen (niet alleen op exameneisen)
- gastcolleges aanbieden
- elk vak op je eigen niveau volgen, minstens een vak op een niveau lager kunnen volgen
- uitwisseling met andere buitenlandse scholen
- docent heeft coachende rol bij werken in groepjes
- instructie door vakspecialisten
- geen vette snacks
- constructivisme John Dewey balans tussen leerling en lesprogramma
- dagdelen met themaonderwijs
- elektronische boeken en eigen ontwikkeld materiaal.
- zelfreflectie school zelf , feedback ouders, voortgangsgesprekken ouders en kind, betrokkenheid ouders.
- verbeteren aan hand van de uitkomsten van de zelfreflectie en de feedback. (dat is nu een punt van commentaar op UniC in het discussieforum waarnaar hierboven verwezen is).
- leren door doen.
- kleinschalig, leraren moeten leerlingen kennen.
- voor en nadelen grote/kleine school
- toegankelijke en bruikbare elektronische leeromgeving


Ideale school

Bij onze discussie over goed onderwijs en de ideale school bleek dat we allemaal veel zagen in de aanpak van Unic, een naar eigen zeggen eigenzinnige havo - vwo in Utrecht. Dit kwam voornamelijk omdat ze het aan hebben gedurfd het gebaande pad te verlaten en "nieuwe" idee├źn hebben omarmd, maar daarbij geen oogkleppen hebben opgezet. Dit sluit aan bij wat ons een zinnige insteek leek om een ideale school te realiseren. Onze filosofie is om je niet blind te staren op een specifieke stroming maar om uit elk de elementen te kiezen die passen bij de situatie.
Voor theoretische zaken werkt een docent voor de klas heel goed. Maar je moet ook iets met je kennis doen, het moet niet blijven zweven. Juist door het toepassen leg je verbanden en leer je weer meer. Zeker in een groep bezig zijn met je verworven kennis levert veel profijt op. We neigen dus naar een constructivistische aanpak. Maar niet alleen maar, zoals gezegd zien we nog steeds goede kanten aan klassikaal onderwijs.

Gebouw

Klassikaal onderwijs past goed in een lesrooster, maar voor een zelfstandigere manier van leren, zeker in groepen, heb je meer ruimte nodig. Zowel in tijd als in fysieke ruimte. In tijd kan ruimte worden gemaakt door vakken samen te nemen en te werken met thema's. Dit stimuleert tevens het leggen van dwarsverbanden. Dan heb je wel ook de docenten van die vakken nodig en dus ook meer leerlingen tegelijk bij elkaar. Dit stelt eisen aan het schoolgebouw. Buiten ruimte moet een schoolgebouw ons inziens aan nog een factor voldoen: het moet een prettige plek zijn voor de leerlingen. Ze brengen er veel tijd door, tijd die we zo leerzaam mogelijk willen laten zijn. Gezien de relatie tussen emotie en cognitie is het belangrijk dat ze zich thuis voelen.
Dwarsdoorsnede_Unic_klein.jpg
Dwarsdoorsnede van het schoolgebouw van Unic

Een goed voorbeeld van een gebouw dat past bij deze insteek is het nieuwe schoolgebouw van Unic. Het gebouw voldoet aan ons beeld van een gebouw voor de ideale school. Dit gebouw is ontworpen als school die onze manier van leren nastreeft. Dakopeningen dragen er toe bij dat daglicht diep doordringt in het gebouw en het overal aangenaam werken is. Onderling zijn de verdiepingen met elkaar verbonden door grote vides, waardoor vanuit de aula een zichtlijn ontstaat naar alle bovengelegen etages. Het zorgt voor een gevoel van overzicht en ruimte. Zowel gemeenschappelijke ruimte als les- en werkruimte. Er zijn de klassieke leslokalen, maar ook grote werkruimtes waar de leerlingen de ruimte hebben om, onder begeleiding, in groepjes samen te werken.

Leermiddelen

Voor de theorielessen kan uit bestaande methodes worden gewerkt, maar het in groepjes werken aan thema's vraagt (nog) om eigen materiaal. De leerlingen kunnen dit materiaal vinden op de elektronische leeromgeving van de school. Binnen de hele school kan deze leeromgeving draadloos bereikt worden en iedere leerling heeft een draagbare computer die ze zo uit de tas kunnen halen om mee te werken. Er zijn dan ook geen computerlokalen die je moet reserveren. Altijd een computer bij je zorgt er tevens voor dat je er in de lessen en opdrachten vanuit kunt gaan dat een computer beschikbaar is. De computer verliest zijn namelijk kracht als hulpmiddel wanneer ie niet onder handbereik is. De gebruikte computers zijn daarom compact, licht, hebben een lange batterijduur en zijn onmiddellijk aan.