wiskids

Op deze wiki werken de wiskids samen aan de opdrachten van Kijk op leerlingen en leren. Zo zijn we begonnen met interviews waarbij we vertelden over onze eigen middelbare schoolperiode. Vervolgens hebben we verschillen leertheoretische stromingen, het behaviorisme, het cognitivisme en het constructivisme bekeken en daarbinnen een leerpsycholoog belicht. Dit hebben we samen met de praktijkcasus gecombineerd tot een eigen beeld van een ideale school. Ook hebben we een verslag opgenomen van onze gezamenlijke uitvoering van de (oorspronkelijk) individuele opdracht 3, Piaget.